poniedziałek, 14 marca 2016

Zaufanie...

Dzięki rekomendacji ze strony Instytutu Great Place To Work  rozpoczęliśmy właśnie ze współpracownikami lekturę i warsztatowe dyskusje o przywództwie wokół książki Amy Lyman „The trustworthy leader”. 

Początek książki jest żywcem wyjęty z mojego własnego doświadczenia. Pewnie wielu z nas ma podobne. Otóż jeden z ważnych menedżerów pytał się mnie, w jaki sposób znaleźć czas na pracę z ludźmi, bo on w ogóle nie ma na to szans. W książce przytoczona jest historia jednego z członków zarządu planującego przeznaczyć „na to zadanie” 5 minut, bo tylko tyle jest w stanie wykroić w swoim napiętym kalendarzu. Wszak resztę zajmują mu tematy związane ze strategią rozwoju firmy, marketingiem, obsługą klienta, etc. 5 minut to oczywiście dość czasu, żeby podziękować komuś za dobrze wykonaną pracę, zapytać się, co słychać w życiu lub pogratulować sukcesu.
Niemniej próba wydzielania przez liderów czasu na pracę z ludźmi jest błędnym rozumowaniem. Nie ma znaczenia, czy będzie to 5 minut, godzina, czy dwie godziny. Istotą jest zrozumienie, że wszystkie wyzwania w pracy lidera związane są z pracą z ludźmi. Każda funkcja przełożonego, to przecież nie jest teatr jednego bohatera, ale praca zespołowa. Na podstawie wielu wywiadów przeprowadzonych z menedżerami, szefami firm i organizacji, Amy Lyman koncepcję lidera opiera na zaufaniu jako wartości bazowej. Liderzy posiadający zaufanie. Wzorzec ich funkcjonowania wygląda następująco: ich aspiracje są zawsze duże, konsekwencje działania są potwierdzone i dowiedzione, a odpowiedzialność w pełni zaakceptowana.  Autorka buduje model, który nazywa „kołem wartości”, na które składają się: honor (zaszczyt) bycia liderem, włączanie innych, docenianie angażujących się, dzielenie się informacjami, rozwój ludzi, przejście z działania w niepewności do poszukiwania szans

Wrócę do tego po kolejnych warsztatach. Pozycja ta jest istotna z dwóch powodów. Po pierwsze, opiera się na wspomnianych wywiadach. Po drugie, jest  to podejście do zarządzania preferowane przez konsultantów Great Place to Work Institute, zajmujących się wspieraniem firm w budowaniu kultury zaufania. 

[zdjęcie pochodzi z serwisu Great Place to Work Institute]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz